Neutralon algemiddel

Produktbeskrivelse

Algemiddel. Må kun brukes av fagfolk til bekjempelse av alger på harde takflater. Må ikke brukes mot andre skadelige faktorer og ikke i høyere konsentrasjon enn det som er nevnt i bruksanvisningen. Det konsentrerte produktet må ikke tømmes direkte i kloakkavløp. Vaskevann og overflødig oppløsning må kun helles i avløp som er tilkoblet kloakkrenseanlegg. Dekk til bakken rundt hus som er behandlet ved hjelp av sprøytepåføring, for å hindre at væsken når jorden. Oppbevares under lås og utilgjengelig for barn. Må ikke oppbevares sammen med matvarer, drikkevarer eller fôr. Emballasjen må ikke brukes om igjen.

 

DOWNLOADS    

SikkerhetsdatabladDownload