NowoDry SB

Produktbeskrivelse

Nowodry sb til pleie og vedlikehold av mineralske overflater som betong,murpuss,tegl,fibercement mm. Nowocoat SB hindrer inntrengning av vann/fukt i materialene og holder det impregnerte materialet tørt.Beskytter overflaten mot nedbrytning Og frostsprengninger, samt forlenger overflatens levetid med mange år.Det gir et bedre inneklima og mindre energiforbruk.

Høydepunkter
  • Flekkavvisende
  • Smussavvisende
  • Fettavvisende
  • Oljeavvisende
  • Vannavvisende
  • UV-bestandig
  • Fargeløs
  • Diffusjonsåpen
  • Hemmer utviklingen av alger og annet grønt belegg og hindrer frostskader
  • Overflater behandlet med NowoSeal SB er enklere å holde ved like og rengjøre

DOWNLOADS    

Teknisk DatabladDownload

SikkerhetsdatabladDownload