NowoDry WB

Produktbeskrivelse

NowoDry WB er et unikt produkt basert på vannfortynnbart siloksan og nanoteknologiske virkestoffer til behandling og vedlikehold av mineraloverflater, fliser og sten i betong. NowoDry WB er basert på den aller nyeste nanoteknologien og trenger dypt inn i og binder seg aktivt til overflaten, slik at den blir motstandsdyktig overfor biologisk begroing. NowoDry WB kan brukes på både nye og gamle materialer. Frisker opp overflaten og trekker frem den opprinnelige estetikken. Hindrer effektivt fuktighet og vanninntrengning i den behandlede overflaten. Tåler rengjøring og vask.

Highlights & features
  • Reduserer begroing av mose, alger og svart mugg
  • Overflaten bevarer pusteevnen og skaper en selvrensende overflate hvor smusspartikler ikke setter seg fast så lett.
  • Frisker opp overflaten og hindrer at den eldes
  • Har vannperleeffekt og hindrer effektivt fuktighet og vanninntrengning
  • Forebygger saltutslag og hindrer frostskader
  • Bevarer ovennevnte egenskaper i 10-15 år

 
 

DoWNLoADS    

Teknisk DatabladDownload

SikkerhetsdatabladDownload