Forskning og Utvikling

Nowocoat rår over et utviklingslaboratorium på nesten 1000 m2, hvor et team av spesialister forsker og utvikler produkter hver dag. Spesialistene våre har over 45 års erfaring, og med deres store kunnskap kombinert med kundenes innspill finner vi de ideelle løsningene til de fleste utfordrende oppgaver, så kundene blir fornøyd og får et godt sluttprodukt.
Vi har det nyeste og mest krevende utstyret til utføring av grundige tester for holdbarhet og funksjonelle egenskaper. Vi samarbeider bare med anerkjente internasjonale samarbeidspartnere og laboratorier som Eurofins og Dansk teknologisk institutt.